Türkçe - English
 
 

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendiricisi, Patent ve Endüstriyel Tasarım Vekili, Avrupa Komisyonu Değerlendirme Uzmanı...

1970 yılında Ankara'da doğdu. İlkokulu Anıttepe İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde tamamladı. 1992 yılında Lisans Eğitimini Ankara Üniversitesi Tarim Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünde birincilikle tamamladı. Yüksek Lisansını 1994 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları ve Teknolojileri Anabilim Dalında tamamlayarak Yüksek Mühendis ünvanını aldı. Bir bölümünü TÜBİTAK NATO bursuyla Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesinde yürüttüğü doktorasını 1998 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalında tamamlayarak doktor unvanı aldı.

1998 yılında Alman Alexander von Humboldt Bursunu kazanarak Münih Teknik Üniversitesi 'nde Biyosistem Mühendisliği Bölümünde (Research Department of Ecology and Ecosystems Management - Research Department of Life Science Engineering) senior researcher olarak görev yaptı ve 2000 yılında Post-Doc. ihtisasını tamamladı. 1999 yılında Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında doçent unvanını elde etti.

2000 yılında Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na (TİKA) Bölgesel Projeler Koordinatörü olarak atandı. 2000-2002 döneminde söz konusu görev kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan'da bölgesel kalkınma projelerinin koordinatörlüğünü üstlendi. Aynı zamanda 20001-2002 döneminde TİKA Kazakistan (Almatı) temsilcisi olarak da görev yaptı. 

2002 yılında Gazi Üniversitesi Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümüne öğretim üyesi (Doç.Dr.) olarak atandı. 2005 yılında Profesör unvanını aldı. 2005 - 2013 yılları arasında Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü'nde Bölüm Başkanlığı ve 2002-2013 yıllları arasında da Enerji ve Ulaşım Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2006 - 2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Senatörlüğü görevinde bulundu. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüne öğretim üyesi (Prof. Dr.) ve ilk Bölüm Başkanı olarak atandı. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün ilk bölüm başkanı olarak 2013 yılında başladığı görevini 2019 yılına kadar sürdürdü. 

2004 yılında Türkiye'nin AB Eğitim Programları Mutabakat zaptını imzalamasını müteakiben, Gazi Üniversitesinin Türkiye adına elde ettiği ilk AB pilot projesinin yürütücülüğünü üstlendi. 2005-2007 yılları arasında yürüttüğü "New Approaches in Technology Training" isimli AB Leonardo da Vinci Projesi AB Komisyonunca AB bünyesinde yürütülen tüm projeler içerisinde en başarılı 50 proje içerisine seçilerek (Helsinki Awards, 2006) ödüllendirildi. 2007 yılında AB Komisyonu Yürütme Ajansı tarafından (EACEA), halen devam etmekte olduğu AB Komisyonu Değerlendirme Uzmanlığı görevine seçildi. 

2006 - 2008 yılları arasında Patent ve Uluslararası Projelerden Sorumlu Rektör Danışmanlığı görevinde bulundu ve Gazi Üniversitesi bünyesinde Türkiye'deki kamu üniversitelerindeki ilk model olarak tasarladığı, Patent Destek Birimi’nin kuruluş ve organizasyon faaliyetlerini Türk Patent Enstitüsü ile işbirliği içerisinde yürüttü.

Avrupa Patent Ofisi (EPO) destekli olarak Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) kurulmasına yönelik gerçekleştirilen uluslararası projede proje danışmanı olarak görev aldı. Gerçekleştirdiği Teknoloji Transfer Ofisi model çalışması ile 2008 yılında Uluslararası Fikri Mülkiyet Araştırma Ödülüne layık görüldü. 2009 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından açılan sınavı kazanarak "patent ve endüstriyel tasarım vekili" unvanını elde etti.

2005 - 2010 yılları arasında Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nda yürütme komitesi üyesi olarak görev yaptı. Bu çerçevede, Gazi Üniversitenin Avrupa Üniversiteler Birliği'nden (EUA) Kurumsal Değerlendirme alma sürecinde aktif görev aldı. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve AB Komisyonu tarafından oluşturulan Bologna Uzmanları Ulusal Takımı’nda yer alarak çeşitli üniversitelerde yükseköğretimde kalite güvencesi ve ulusal nitelikler çerçevesi konularında çalışmalar yürüttü. 2007-2008 yılları uluslararası öğrenci değişim programı olan CAMPUS Europe - European University Foundation programının kurucu koordinatörlüğü görevinde bulundu.

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) bünyesinde değişik görevler yaptı. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ve Alman Akreditasyon Ajansı (ACQUIN) tarafından 2007-2009 yılları arasında yürütülen "Quality Assurance for the Higher Education Change Agenda" isimli AB projesinin konsorsiyumunda yer aldı. Söz konusu dönemde üniversitelerde özdeğerlendirme yöntemlerine ilişkin model geliştirme çalışmalarını yürüttü. 2006 - 2008 yılları arasında ESF-COST E34 aksiyonunda yürütme kurulu üyesi olarak görev yaptı.

2004 yılından bu yana AB Eğitim Programları kapsamında (Leonardo da Vinci ve Erasmus) çeşitli pilot, yenilik transferi, stratejik ortaklık ve mobilite projelerinde yürütücü, koordinatör ve danışman olarak yer aldı. 2005-2013 yılları arasında değişik sürelerle AB Erasmus Programı kapsamında Almanya'nın Duisburg-Essen, Flensbug ve Potsdam Üniversiteleri ile İspanya'nın Sevilla Üniversitesinde lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verdi. 2011 yılında YÖK bursuyla, ABD Mississiphi State Üniversitesi Endüstri Mühendisli Bölümünde iki ay süreyle misafir öğretim üyesi olarak araştırmalarda bulundu.

2013-2016 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen engelli bireylerin sportif rehabilitasyonuna yönelik olarak geliştirdiği iki projenin (Ankara Engel Tanımaz sosyal kalkınma projesi ve Öncü Ankara sosyal kalkınma altyapısını geliştirme projesi) genel koordinatörlüğünü üstlendi. 

2009-2014 yılları arasında üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli 3 SAN-TEZ projesinin yürütücülüğünü üstlendi.

2007 yılından bu yana çeşitli dönemlerde, AB Komisyonunda (EACEA - Brüksel) Proje Değerlendirme Komisyonu Üyesi olarak görev yapmıştır. 

2009-2015 yılları arasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Ar-Ge Merkezi, SAN-TEZ, Teknogirişim, ve Teknoyatırım programlarının yürütme kurulu ve değerlendirme komisyonlarında çeşitli görevler üstlendi. 2017 yılından bu yana ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezi değerlendirme komisyonlarında görev yapmaktadır. Ayrıca, 2013-2017 yılları arasında Hentbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Bugüne kadar yürütücülüğünde tamamlanmış, çoğu uluslarararası düzeyde olmak üzere toplam 25 projesi bulunmaktadır. Halen, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde öğretim üyesi (Prof. Dr.) olarak görev yapmaktadır. Bunun yanısıra, 2017 yılından bu yana Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Akademik Değerlendiricisi, 2018 yılından bu yana KOSGEP Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Değerlendirme Kurulu Üyesi, 2017 yılından bu yana ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri değerlendirme komisyonu üyesi olarak görev yapmaktadır.

 
Güçlü YAVUZCAN 2014