YÖKAK Kurumsal İzleme Raporu (BAİBAÜ) 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi YÖKAK Kurumsal İzleme Raporuİzzet Baysal Kurumsal İzleme.pdf