Engelliler için Tasarım 

Covit 19 Pandemi sürecinde dijital ortamda gerçekleştirilen "Engelliler için Tasarım" dersinde yürütülen projelere ilişikin kitapçık