Türkçe - English
  2016-2020
DEĞİŞİMİN GÜCÜ


 

SPOR KULÜMÜZÜN TEKRAR FAALİYETE GEÇİRİLMESİ

Bir dönem oldukça aktif olan ve değişik başarılara ulaşan spor kulübümüz maalesef geçtiğimiz dönemlerde pasif hale gelmiş ve kapanmıştır. Hem öğrencilerimizin hem de personelimizin kurumsal aidiyeti anlamında önemli gördüğümüz Spor Kulümüz Spor Bilimleri Fakültemizin koordinasyonuyla yeniden kurulacak ve birkaç branşta sponsorlar eşiliğinde nitelikli spor takımlarımız ve bireysel spor branşlarımız oluşturulacaktır. Bu konu üniversitemizde birlik ve aidiyet yaratılması için önemli görülmektedir.

KÜLTÜREL ve SANATSAL FAALİYETLERİN ARTIRILMASI

Üniversitemizde geçtiğimiz dönemde kültürel ve sanatsal faaliyetler oldukça azalmış ve bahar şenlikleri kaldırılmıştır. Yeni dönemde  bahar şenlikleri yeni bir organizasyonla ve içerisine bilim şenliklerini de ekleyerek yeniden başlatılacaktır. Bunun yanısıra Müzik Eğitimi Anabilim Dalının özel salonunda farklı konser ve sanat icraalarının düzenlenmesi için yeniden organizasyon yapılacak ve söz konusu salonun programı Müzik Eğitimi bölümünce belirlenecektir.  Öte yandan Güzel Sanatlar Fakültesinin tüm bölümlerinin ve Resim Eğitimi Bölümünün üniversitemize kültürel ve sanatsal anlamda sağladığı katkıların daha geniş kitlelere özel organizasyonlarla sunulması ve koordinasyonu için Kültür ve Sanat Faaliyetlerinden Sorumlu Rektör Danışmanlığı oluşturulacaktır.

 

 
Güçlü YAVUZCAN 2014