Türkçe - English
  2016-2020
DEĞİŞİMİN GÜCÜ


 

SAĞLIK KAMPÜSÜ

Mevcut Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin bulunduğu alan Tıp Fakültesi Dekanlık Binasından Beşevlerdeki sekizgen binasına kadar Sağlık Kampüsü adı altında yeniden revize edilecektir. Bu çerçevede, öncelikle yeni başlatılmış olan inşaatın iç yerleşimi Tıp Fakültesi anabilim dallarıyla istişare edilerek yeniden revize edilecek ve Senato kararıyla hayata geçirilecektir. Bu çerçevede, Yeni Tıp Fakültesi binalarının inşaatı, hastane mimarisi konusunda uzman mimarların revize edeceği projeye göre tamamlanacaktır. Söz konusu proje kapsamında yeni hastaneye uluslararası normlara uygun acil servis inşaatı da gerçekleştirilecektir. İnşaatın tamamlanması ve ilgili birimlerin taşınması sonrasında tüm kampüs alanı tıp ve sağlık bilimleri fakültesi öğretim üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve mimarlık fakültesi öğretim üyelerinden alınacak danışmanlık hizmeti doğrultusunda yeniden yapılandırılacaktır. Bu çerçevede, halen yapımı devam eden inşaat Yeni Tıp Fakültesi olarak hizmete girecek, eski tıp fakültesi binası da revize edilerek Çocuk Hastanesi ve Tıp Fakültesi Araştırma Merkezlerini içerecek şekilde yapılandırılacaktır. Çift hastaneli yapıya dönüşüm sağlandıktan sonra yönetim modeli Genel Koorinatörlük ve iki başhekimlik üzerinden yeniden yapılandırılacaktır.

Yeniden yapılandırma sürecinde, özellikle kaliteli eğitim vermeye yönelik olarak anfi ve derslik sorunlarının kalıcı çözümü de ana etken olarak değerlendirilecektir. Bunun yanısıra temel tıp bilimlerinin uygun donanımlara sahip araştırma laboratuarlarına sahip olması ve GNRK (Non-İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi), Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi gibi araştırma merkezlerine de uygun fiziksel mekanların sağlanması amaçlanmaktadır. 

Öte yandan kampüsün arka bölümünde bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi ve eski Mesleki Eğitim Fakültesi binalarının da yıkılarak yerine yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi binalarının yapılması öngörülmektedir. Tüm alan en effektif şekilde mimarlık fakültesi öğretim üyelerince projelendirilerek gerekli yeşil alan ve sosyal tesis planlamaları da yapılacaktır. Böylece kampüs öğretim elemanları, idari personel, öğrenciler ve hastalar için yaşanılabilir hale getirilecektir. 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ'NİN KURULMASI

Hemşirelik Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden ayrılarak Hemşirelik Fakültesi kurulacaktır. Söz konusu Fakültenin kurulmasına ilişkin çalışmaların 2017 yılı başına kadar tamamlanması öngörülmektedir.  Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü dışında kalan 3 (Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Odyoloji) bölümüyle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecek ve yeni binası hizmete girdiğinde Ergoterapi gibi programların ilave edilmesi söz konusu olabilecektir. 

TEKNOLOJİ ve INOVASYON MERKEZİ

Anadolu Sanayisini Kalkındırma ve Girişimcilik Derneği (ASKANDER)'in İvedik Bölgesinde kurmayı planladığı büyük sanayi sitesinde 50.000 metrekare üniversite alanı ayrılması planlanmaktadır. Söz konusu üniversite alanının sanayi ile doğrudan işbirliği içerisinde Teknoloji ve İnovasyon Merkezi olarak değerlendirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyacağı Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının yürütüleceği laboratuarların yanısıra bölgeye uygun misyon sahibi olan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun da söz konusu merkezde faaliyet göstermesi planlanlamaktadır. 

AŞI ÜRETİM MERKEZİ'NİN KURULMASI

Şehir Merkezi dışında Pursaklar ilçesi yakınlarında İmmunoloji Anabilim Dalı'nın koordinasyonunda kurulması planlanan Aşı Üretim Merkezi için Kalkınma Bakanlığı 2017 bütçesinden destek talep edilmesi ve söz konusu merkezin 2018 yılında faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

GÖLBAŞI TESİSLERİNİN TURİZM FAKÜLTESİ UYGULAMA OTELİ OLARAK REVİZE EDİLMESİ

Gölbaşında bulunan ve bu dönem faaliyetine son verilen Gölbaşı Sosyal Tesilerimiz Turizm Fakültesi Uygulama Oteli olarak yeniden revize edilecektir. Söz konusu tesiste gerekli revizyonlar yapılarak tüm personelimizin hizmetine açılacaktır. Tesisisn işletmesi Turizm Fakültesi danışmanlığında yürütülecek ve fakülye öğrencilerimizin de uygulama yapmalarına olanak sağlanacaktır. Odaların gerekli revizyonları yapılacak ve inşaat açısından bir sorun olmaması durumunda konferans salonlarında gerekli düzenlemeler yapılarak söz konusu tesisin Ulusal Kongrelerimize de ev sahipliği yapması sağlanacaktır.

ŞEHİR MERKEZİNDE KONUKEVİ

Üniversitemizin emekte bulunan lojmanlarının misafirhane olarak revize edilmekte olduğu bilinmektedir. Buna ilave olarak kiralama ya da satın alma yoluyla şehir merkezinde (tercihen Gaziosmanpaşa bölgesinde) restoranı da bulunan bir konuevimiz hizmete girerek tüm personelimizin hizmetine sunulacaktır.

 

 

 

 
Güçlü YAVUZCAN 2014