Rektör Adaylığı 

Gazi Üniversitesinin Çok Değerli Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri ve İdari Personeli,

Akademik hayatımın büyük bir bölümünü bünyesinde geçirdiğim ve yapmış olduğum değişik akademik faaliyetler ve almış olduğum çeşitli görevlerle mutfağından yetişmiş olduğuma inandığım Gazi Üniversitesi'ni sürdürülebilir bir değişimle farklı bir vizyona taşımak amacıyla Haziran 2016 döneminde yapılacak Rektörlük Seçimlerinde Rektör Adayı olduğumu 29 Aralık 2015 tarihinde ilan etmiş bulunmaktayım...

Haziran 2016'ya kadarki süreçte karşılıklı görüşmeler, http://www.gyavuzcan.com web sayfam, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla değişik düşünce ve görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Üniversitemizin mutfağından yetişmiş olmanın verdiği tecrübeyle "Teknokrat Yönetim ve Girişimci Üniversite" modelimi sizlerle paylaşacak ve Üniversitemizde toplumsal huzurun, hakkaniyetin ve hukukun üstünlüğünün teminatı olacak sürdürülebilir kurumsal dönüşüme ilişkin taahhütlerimi sunacağım...

Üniversitemizde huzurlu bir akademik iklimin tesisi, bireysel saygınlıkların korunması ve Üniversitemiz mensuplarının daha yüksek bir motivasyon ile kurumsal aidiyetlerinin artırılması, teveccüh gösterilmesi durumunda, görev yapacağım dönem boyunca vazgeçilmez ilkelerim olacaktır. Tüm dinamizmimi ve tecrübelerimi Üniversitemizin Yeni ve Güçlü Vizyonu için büyük bir heyecanla ve çoğulcu anlayışla kullanacağımdan emin olabilirsiniz...

Saygılarımla,

 

Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN